Tussenschoolse opvang (TSO)

Overblijven:

Informatie en afspraken betreffende tussenschoolse opvang ( TSO ):
 
Er bestaat een mogelijkheid om de kinderen tussen de middag in een veilige en gezellige sfeer met voldoende begeleiding op school te laten overblijven.
 
Coördinator TSO:   Nancy Borrenbergs
Aanmelden via https://www.tso-assistent.net
 

De afspraken tijdens de TSO:

 • De kleuters eten in de aula.
  De kinderen van de groep 3 eten in de aula
  De kinderen van de groepen 4-5-6-7-8 eten in lokalen vd bovenbouw.

 • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een verantwoorde en gezonde broodtrommel bij zich hebben. Wij vragen u om hier rekening mee te houden.

 • Wanneer we op school eten doen we dat met elkaar en we zorgen dat dat op een gezellige manier gaat!

 • Bij het overblijven gelden dezelfde regels als de rest van de schooldag.
  Spelen doen we samen!

 • Wie zich niet aan de regels houdt krijgt een waarschuwing.
 • Als er sprake is van een voorval / incident wordt de leerkracht ingeschakeld en worden ouders ingelicht door de leerkracht.
 • Bij herhaaldelijk wangedrag kan een kind geweigerd worden op de TSO!
 •  
 • Bij mooi weer gaan we met een groep kinderen naar het park aan de overkant van de school o.b.v. voldoende overblijfkrachten.

De overblijfkrachten zijn:

 • Marjan Antonis
 • Willeke Bax
 • Nancy Borrenbergs
 • Sisan Caeyers
 • Karin Cuypers
 • Tessa Jansen
 • Sietske van Maanen
 • Scarlett van Moll
 • Saskia v/d Nieuwenhuijzen
 • Bianca Rooijackers
 • Rosita Sokarno
 •  
 • In overleg met de betrokkenen, het team en de MR van de Klepper is besloten om ter ondersteuning van het team vrijwilligers een professionele kracht in te huren bij Nummeréén kinderopvang.  Haar naam is Miranda Koenraads.
Registreren nieuwe leerling
Handleiding TSO
Reglement TSO