Schakelklas in Bergeijk

Schakelklas Bergeijk

Vanaf 2016 is er een Schakelklas voor groep 1-2 van SKOzoK gestart op de Prinses Beatrixschool in Bergeijk.
De Schakelklas is bedoeld voor jonge anderstalige kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs.  De Schakelklas Bergeijk draait, met succes,  voor kinderen uit de gemeente Groot Bergeijk.

De kinderen bezoeken op donderdag en vrijdag de Schakelklas. De andere dagen zitten ze op hun eigen school in een reguliere kleutergroep. Zo kunnen de kinderen profiteren van een specifiek taalaanbod en daarnaast ook leren van de groepsgenootjes op de eigen school.

De groep is zeer divers van samenstelling: kinderen die (korte tijd geleden) naar Nederland zijn gevlucht, kinderen van (veelal Oost-Europese) migranten, maar ook kinderen die in Nederland geboren zijn, maar niet Nederlandstalig zijn opgevoed.

Leerkracht Carin Gielen verzorgt met veel enthousiasme het specifieke onderwijs in deze Schakelklas. Ze wordt hierbij op donderdag ondersteund door juf Beppie Olde Engberink.

Logopediste Silvie Grispen , is wekelijks verbonden met de Schakelklas. Middels deze samenwerking wordt de groei van de kinderen zo optimaal mogelijk gevolgd en gestimuleerd.

Voor informatie rondom mogelijke nieuwe leerlingen voor de Schakelklas in Bergeijk kan er contact worden opgenomen met Carin Gielen cgielen@skozok.nl of Irene Bremmers ibremmers@skozok.nl