Ouderraad de Klepper

De ouderraad bestaat uit 27 leden die de kar trekken om leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren.

Naast een commissie die beschikbaar is, zijn we tevens aangesteld als klassenouder van de klas van je eigen kind.

En de OR bestaat uit:

                                    * commissie sport-en spel

                                        (deze organiseert Sinterklaas, Carnaval, Klepperdag

                                        en het schoolreisje)

                                    *  commissie Kerst

                                    *  commissie leerplein

                                    *  commissie goede doelen

                                    *  commissie kijkmoeders (luizen controle)

                                    *  commissie brigadiers

                                    *  commissie koningsspelen

                                    *  commissie communie, vormsel, en kindergezinsdiensten

                                    *  commissie schoolfotograaf

In de brief, die als bijlage aan dit artikel is toegevoegd, stelt de OR zich aan u voor
Declaratieformulier OR-leden
Jaarverslag 2015-2016