Ouderraad de Klepper

De ouderraad bestaat uit 27 leden die de kar trekken om leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren.

Naast een commissie die beschikbaar is, zijn we tevens aangesteld als klassenouder van de klas van je eigen kind.

En de OR bestaat uit:

                                    * commissie sport-en spel

                                        (deze organiseert Sinterklaas, Carnaval, Klepperdag

                                        en het schoolreisje)

                                    *  commissie Kerst

                                    *  commissie leerplein

                                    *  commissie goede doelen

                                    *  commissie kijkmoeders (luizen controle)

                                    *  commissie brigadiers

                                    *  commissie koningsspelen

                                    *  commissie communie, vormsel, en kindergezinsdiensten

                                    *  commissie schoolfotograaf

Bestuur OR:

Sietske van Maanen                     ies.v.maanen@online.nl

Femke van den Heuvel                mfvdheuvel@gmail.com

Miranda Van Vroenhoven           mirandavanvroenhoven@gmail.com

 

 

Declaratieformulier OR-leden
Jaarverslag 2015-2016