Medezeggenschapsraad

Verslag MR-vergadering 06-11-2018
Verslag MR-vergadering 08-01-2019

Medezeggenschapsraad De Klepper

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het beleid, zoals het schoolplan of het schoolreglement. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden.  Hoe de verkiezing verloopt, staat in het MR-reglement van de school.

De medezeggenschapsraad is daarom een belangrijk inspraakorgaan binnen de school. De MR van De Klepper bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Voor bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht. Ook kunnen de leden ongevraagd advies uitbrengen.

Vergaderdata

De MR vergadert 6 tot 7 keer per jaar. Het zijn openbare vergaderingen. Voor het schooljaar 2018/2019 zijn de resterende MR vergaderingen gepland op:

8-1-2019 / 26-3-2019 / 7-5-2019 / 2-7-2019

De leden;

Anja Castelijns (secretaris - teamlid)     acastelijns@skozok.nl      0497-541287

Dieuwertje Driessen-Rozemond (teamlid)      ddriessen@skozok.nl       0497-541287

Hans van Leeuwen (teamlid)     hvanleeuwen@skozok.nl     0497-541287

Olga Oomen (ouderlid)     olga1977@live.nl      06-49090226

Anke Scheerens (ouderlid)     ekna_scheerens@hotmail.com    06-53526385

Hans Verhagen (voorzitter - ouderlid)     hans_verhagen@upcmail.nl      06-23243845

 

Jaarverslag

Jaarlijks brengt de MR een verslag uit van het voorbije schooljaar. Klik op de link(s) om deze te lezen:

Contact     dekleppermr@gmail.com

Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2017-2018