Januari

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 2018-2019
30 januari Studiedag

Februari

Maart

1 maart Carnaval op school
4 maart t/m 8 maart Carnavalsvakantie 2019
13 maart Rapport 2
18 maart t/m 19 maart Rapportgesprekken
18 maart t/m 22 maart Deze week "Lentekriebels"
20 maart Nationale Boomfeestdag (groep 8)
26 maart 13.00 - 15.15 uur SKOzoK brede studieMIDDAG

April

12 april Koningsspelen
16 april t/m 18 april Eindcito groep 8
21 april t/m 22 april Pasen 2019
22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
30 mei t/m 31 mei Hemelvaart / vrij
30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni Pinksteren 2019
10 juni Tweede Pinksterdag
20 juni Musical groep 8 voor hulpouders
24 juni t/m 25 juni Kermis vrij / studiedag
26 juni Rapport 3
27 juni Musical en afscheidsavond groep 8

Juli

3 juli Doorschuifochtend
4 juli t/m 5 juli Calamiteiten middag en ochtend vrij
8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

Augustus

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

27 april Koningsdag

Mei

Juni

Juli