Verslag MR Klepper

  • Verslag MR Klepper

Beste ouders,

Het schooljaar is al weer bijna op de helft van het schooljaar. De derde MR-vergadering heeft weer plaats gevonden, dus ook tijd voor een verslag.

Dinsdag 14 januari hebben we de 3e vergadering van dit jaar gehad. Onderstaande punten zijn besproken nadat de notulen van de vorige vergadering zijn doorgenomen.

Notulen: de verkeersstromen rondom school worden in oog gehouden worden, er heeft nog geen terugkoppeling plaats gevonden.
Mededelingen:

Staking: reden van staking is toekomst van het onderwijs! De kwaliteit staat onder druk. Afhankelijk van het aantal leerkrachten dat mee doet aan de staking gaat de school dicht, in dit geval sluit de school. Nu werd vrij laat doorgegeven dat de school dicht gaat, terwijl de data al lang bekend was.
Langdurige inzet bij verlof is momenteel moeizaam. De vervangerspool is nagenoeg leeg. Het goede nieuws is dat het algemeen ziekteverzuim binnen Skozok is gedaald.
Schoolplein: het ontwerp is nu zo goed als definitief. De subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds wordt nu gemaakt.

Poetsen school: de kwaliteit is wel iets verbeterd, de huidige interieurverzorgster doet haar best, maar heeft nog te weinig uren om dit te kunnen bolwerken. Er is nauw contact met Skozok hierover en dit moet op korte termijn verbeterd worden.
Ontwikkeldoelen: directie en KO-er krijgen scholing over de mogelijkheden van cito-LOVS. Hierdoor kan er nog meer inzichtelijk worden gemaakt over school – groep – leerling.

Redzaamheidslezen: deze zijn niet passend bij de leestoetsen.

NT-2 leerlingen: wat wordt gefaciliteerd omtrent de extra hulpvragen bij deze doelgroep? Is er voldoende inzet op de sociaal-emotionele ontwikkeling en cultuur? Dit nemen we mee in de volgende vergadering.

De volgende MR-vergadering vindt plaats op dinsdag  31-3-2020 om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de MR-vergadering toe te horen, mocht u daar interesse in hebben.

Voor inbreng van zaken of vragen spreek ons gerust aan of mail naar MR: dekleppermr@gmail.com

Dieuwertje Driessen, Hans van Leeuwen, Anja Castelijns, Sandra van Woerkum, Olga van Lierop en Anke Scheerens

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze school

Wij volgen altijd de richtlijnen van de overheid

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u, of kent u, een kind dat vóór 1 juli 2022 4 jaar ...

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school