Verslag MR 29 oktober 2019

  • Verslag MR 29 oktober 2019

Verslag MR vergadering

Beste ouders,

De tweede MR-vergadering heeft weer plaats gevonden, dus ook tijd voor een verslag.

Dinsdag 29 oktober hebben we de 2e vergadering van dit jaar gehad.  Er was nog een kleine opmerking op de notulen van vorige keer, dit betreft het plaatsen van de goede versie van de schoolgids op de website. Op de agenda stonden vervolgens de volgende punten:

Schoolplan: het schoolplan is een inhoudelijk plan voor 4 jaar vastgesteld. Er is een nieuw schoolplan dat loopt van augustus 2019 tot juli 2023. Vanuit het schoolplan wordt het jaarplan gemaakt. Het jaarplan bevat een groot aantal doelen die richtlijn zijn voor het onderwijs van komende jaar.
Protocol afwezigheid: de school heeft een eigen protocol opgesteld. Er is vanuit Skozok nog geen protocol hoe te handelen bij het niet op kunnen vangen van klassen. Deze wordt binnen nu en een jaar verwacht.  Skozok heeft een vervangerspoule waar bij ziekte een beroep op gedaan kan worden. De poule is momenteel minimaal bezet. We willen graag weten wat Skozok actief doet om mensen te werven zodat voorkomen kan worden dat klassen naar huis gestuurd worden.
Poetsen van de school: onze vast interieurverzorgster heeft voor de vakantie afscheid genomen. Nu wordt er gebruik gemaakt van een schoonmaakbedrijf wat op meerdere Skozok scholen werkt. Hier zijn we echter nog niet tevreden over. Vanuit de directie wordt dit nauwgezet in de gaten gehouden en gecommuniceerd met het bedrijf. Het is vanzelfsprekend dat we voor iedereen een schone werk- en leeromgeving willen.
Staken: de school staakt, het merendeel van de leerkrachten dat op woensdag 6-11 werkt gaat staken dus gaat de school dicht.
Begroting: de begroting voor komend jaar 2020 wordt doorgelopen. Opvallend is dat de subsidie van het Brabants cultuur fonds loopt tot en met 2020. Hoe de culturele ondersteuning daarna eruit gaat zien is nog niet duidelijk. In de begroting is er specifieke aandacht voor het schoolplein.
Groepsoverstijgend werken: dit blijft een terugkerend agendapunt waar we veel aandacht voor blijven houden. Binnen de units wordt er regelmatig geevalueerd.
Schoolplein: met een werkgroep zijn er plannen gemaakt voor aanpak van het schoolplein. Er gaat echter tijd zitten in overleg met deskundigen en duidelijkheid omtrent financien. We willen graag zo snel mogelijk een leuk schoolplein inrichten, maar dit moet wel direct goed gebeuren.
Kiss&ride en brigadiers: er zijn veel verkeersstromen om de school, dit moet goed in kaart gebracht worden. Veiligheid van fietsende kinderen tussen de auto’s bij de kiss&ride plek is een item, maar ook het wel of niet overbodig zijn van de brigadiers.

De volgende MR-vergadering vindt plaats op dinsdag  14-1-2020 om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de MR-vergadering toe te horen, mocht u daar interesse in hebben.

Voor inbreng van zaken of vragen spreek ons gerust aan of mail naar MR: dekleppermr@gmail.com

Dieuwertje Driessen, Hans van Leeuwen, Anja Castelijns, Sandra van Woerkum, Olga van Lierop en Anke Scheerens

Terug naar het overzicht

TSO nieuwe schooljaar

TSO nieuwe schooljaar

Let op: TSO nieuwe schooljaar kleine wijziging

Werk in uitvoering; pannakooi ...

Werk in uitvoering; pannakooi en schilderwerk!

Tijdens het afgelopen weekend is er hard gewerkt op de ...

Oproep kandidaten voor ...

Oproep kandidaten voor Oudergeleding  GMR SKOzoK

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKOzoK ...