Verkeersbrigadiers stoppen na de kerstvakantie

  • Verkeersbrigadiers stoppen na de kerstvakantie

Beste ouders,

Middels dit bericht laten we u weten dat na de kerstvakantie geen  verkeersbrigadiers meer zullen staan bij de oversteekplaats aan de Kerkstraat.

Er zijn een aantal redenen:

Ondanks verschillende pogingen lukt het niet om voldoende brigadiers te werven voor alle verkeersmomenten. Dit heeft er al eerder toe geleid dat er tussen de middag en op de dinsdag- en donderdagmiddag geen brigadiers meer staan.
 

Als ouders ben u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen op de route van en naar school. Als school gaat de veiligheid ons aan het hart en voelen we ons betrokken. In de verkeerswerkgroep waarin leerkracht en ouders samenwerken, besteden we veel aandacht aan de verkeersveiligheid. Dit doen we o.a. door een lesprogramma aan te bieden waardoor we jaarlijks het BVL (Brabants Verkeers Label) voor de Klepper behalen en het aanbieden en promoten van het dragen van de gele hesjes bij donker weer.

Daarnaast blijven we alert op verkeersveiligheid rondom de school en besteden hier aandacht aan op verschillende manieren.

We kunnen alleen voor een veilige situatie zorgen wanneer we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen.

 

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze school

Wij volgen altijd de richtlijnen van de overheid

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u, of kent u, een kind dat vóór 1 juli 2022 4 jaar ...

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school