Staking op 6 november gaat door

  • Staking op 6 november gaat door

Afgelopen weekend is verwarring en onduidelijkheid ontstaan rondom de eerder aangekondigde staking in het onderwijs op woensdag 6 november. Afgelopen vrijdag werd er door minister Slob een bedrag van 460 miljoen euro toegekend aan het onderwijs. Daarop besloten de onderwijsbonden de oproep tot staken in te trekken. Al snel werd duidelijk dat het ging om een eenmalig bedrag. De aanpak van het nijpende lerarentekort, de grote werkdruk en een eerlijk salaris, vragen echter om een structurele toekenning van financiële middelen.
Inmiddels hebben de meeste onderwijsbonden hun eerdere standpunt herzien en ze hebben hun leden opgeroepen om toch te gaan staken.
Aan die oproep geven wij gehoor. 
Op woensdag 6 november is de school, zoals ook eerder al medegedeeld, dus dicht!
Wij hopen en vertrouwen op jullie begrip. Wij staan voor goed onderwijs nu én in de toekomst!

 

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze school

Wij volgen altijd de richtlijnen van de overheid

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u, of kent u, een kind dat vóór 1 juli 2022 4 jaar ...

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school