Staking op 6 november gaat door

  • Staking op 6 november gaat door

Afgelopen weekend is verwarring en onduidelijkheid ontstaan rondom de eerder aangekondigde staking in het onderwijs op woensdag 6 november. Afgelopen vrijdag werd er door minister Slob een bedrag van 460 miljoen euro toegekend aan het onderwijs. Daarop besloten de onderwijsbonden de oproep tot staken in te trekken. Al snel werd duidelijk dat het ging om een eenmalig bedrag. De aanpak van het nijpende lerarentekort, de grote werkdruk en een eerlijk salaris, vragen echter om een structurele toekenning van financiële middelen.
Inmiddels hebben de meeste onderwijsbonden hun eerdere standpunt herzien en ze hebben hun leden opgeroepen om toch te gaan staken.
Aan die oproep geven wij gehoor. 
Op woensdag 6 november is de school, zoals ook eerder al medegedeeld, dus dicht!
Wij hopen en vertrouwen op jullie begrip. Wij staan voor goed onderwijs nu én in de toekomst!

 

Terug naar het overzicht

TSO nieuwe schooljaar

TSO nieuwe schooljaar

Let op: TSO nieuwe schooljaar kleine wijziging

Werk in uitvoering; pannakooi ...

Werk in uitvoering; pannakooi en schilderwerk!

Tijdens het afgelopen weekend is er hard gewerkt op de ...

Oproep kandidaten voor ...

Oproep kandidaten voor Oudergeleding  GMR SKOzoK

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKOzoK ...