Oproep kandidaten voor Oudergeleding GMR SKOzoK

  • Oproep kandidaten voor Oudergeleding  GMR SKOzoK

  Geachte ouders,

SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over school-overstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 ouders vertegenwoordigd. Op dit moment is er een vacature voor een ouderlid van de GMR. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van een MR te zijn.

Wil je meedenken over actuele zaken op stichtingsniveau, zoals de gewenste organisatievorm om SKOzoK toekomst proof te maken?

Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?
Wil je meedenken en meebeslissen over de organisatie van SKOzoK?

Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!

Meer informatie / Reageren op de vacature

Wil je eerst een GMR-vergadering bijwonen om te zien hoe dat gaat? Op woensdag 23 september a.s.  ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR-leden.

Reageren op de vacature voor ouderlid van de GMR kan via het secretariaat van de GMR

(Marja Mesman: 040-2531201 / mmesman@skozok.nl of: gmr@skozok.nl).
 

Ook voor meer informatie over de vacature en/of het inplannen van een persoonlijk gesprek kan contact worden opgenomen via bovenstaande contactgegevens. Het secretariaat legt dan contact met een van de GMR-leden (zie bijlage voor een overzicht van de huidige GMR-leden)

Algemene informatie over de GMR:

Zie: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.

Notulen van vergaderingen:

Deze zijn op te vragen via: gmr@skozok.nl

(Huishoudelijk) Reglement GMR:

Zie: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Organisatiedocumenten

 

Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er, volgens het reglement, een stemming georganiseerd worden.

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september de personeelsgeleding weer op sterkte te hebben!

Met vriendelijke groet,

Pearl van Gils, voorzitter GMR , Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR

 

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze school

Wij volgen altijd de richtlijnen van de overheid

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u, of kent u, een kind dat vóór 1 juli 2022 4 jaar ...

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school