ouder-inloopmoment 11 maart gaat niet door

  • ouder-inloopmoment 11 maart gaat niet door

Het eerder uitgestelde ouder-inloopmoment op woensdag 11 maart gaat niet door.

Het organiseren van bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn, is op dit moment niet wenselijk.  Dit hoort bij de preventieve maatregelen die geadviseerd worden door het RIVM.

Op woensdag 20 mei om 8.30 uur staat een volgend ouder-inloopmoment gepland voor ouders.

Terug naar het overzicht

TSO nieuwe schooljaar

TSO nieuwe schooljaar

Let op: TSO nieuwe schooljaar kleine wijziging

Werk in uitvoering; pannakooi ...

Werk in uitvoering; pannakooi en schilderwerk!

Tijdens het afgelopen weekend is er hard gewerkt op de ...

Oproep kandidaten voor ...

Oproep kandidaten voor Oudergeleding  GMR SKOzoK

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKOzoK ...