Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari

  • Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari

 Beste ouder(s)/verzorger(s),

De onderwijsvakbonden roepen medewerkers in het primair onderwijs op om op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari opnieuw te gaan staken. In deze brief leggen wij u uit waarom er gestaakt wordt en geven wij aan wat de gevolgen zijn voor u en uw kind(eren).

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs vastgesteld, waarvoor de overheid eenmalig geld beschikbaar heeft gesteld. Toch is dit niet voldoende. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan voor bijvoorbeeld meer handen in de klas en werkdrukverlaging. Er zijn structurele investeringen nodig om het lerarentekort op te lossen en de werkdruk van onderwijspersoneel aan te pakken. Het uitblijven van voldoende overheidsgeld zal uiteindelijk leiden tot een nog groter lerarentekort en een dalende onderwijskwaliteit.

Onze school zal deelnemen aan de staking en op deze dagen helemaal gesloten zijn. Wij gaan ervan uit dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren).

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Elly Derks.

Wij vragen uw begrip voor deze stakingsactie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

Met vriendelijke groet,
 Het team van basisschool de Klepper

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze school

Wij volgen altijd de richtlijnen van de overheid

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u, of kent u, een kind dat vóór 1 juli 2022 4 jaar ...

De beslisboom

De beslisboom

De laatste beslisboom rond wel of niet naar school