Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari

  • Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari

 Beste ouder(s)/verzorger(s),

De onderwijsvakbonden roepen medewerkers in het primair onderwijs op om op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari opnieuw te gaan staken. In deze brief leggen wij u uit waarom er gestaakt wordt en geven wij aan wat de gevolgen zijn voor u en uw kind(eren).

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs vastgesteld, waarvoor de overheid eenmalig geld beschikbaar heeft gesteld. Toch is dit niet voldoende. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan voor bijvoorbeeld meer handen in de klas en werkdrukverlaging. Er zijn structurele investeringen nodig om het lerarentekort op te lossen en de werkdruk van onderwijspersoneel aan te pakken. Het uitblijven van voldoende overheidsgeld zal uiteindelijk leiden tot een nog groter lerarentekort en een dalende onderwijskwaliteit.

Onze school zal deelnemen aan de staking en op deze dagen helemaal gesloten zijn. Wij gaan ervan uit dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren).

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Elly Derks.

Wij vragen uw begrip voor deze stakingsactie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

Met vriendelijke groet,
 Het team van basisschool de Klepper

Terug naar het overzicht

TSO nieuwe schooljaar

TSO nieuwe schooljaar

Let op: TSO nieuwe schooljaar kleine wijziging

Werk in uitvoering; pannakooi ...

Werk in uitvoering; pannakooi en schilderwerk!

Tijdens het afgelopen weekend is er hard gewerkt op de ...

Oproep kandidaten voor ...

Oproep kandidaten voor Oudergeleding  GMR SKOzoK

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKOzoK ...