De Klepper doet mee aan de landelijke onderwijsstaking. Waarom?

  • De Klepper doet mee aan de landelijke onderwijsstaking. Waarom?

De nood in het onderwijs is hoog!!!!

 

Het onderwijs is een eeuwenoud en cruciaal systeem,

De grondslag van de maatschappij; de allereerste steen

Het is de basis, de fundering, het is ons allergrootste goed

Maar op dit moment verkeerd het onderwijs in tegenspoed

 

Het klinkt als een soort ideaal; passend onderwijs

Aan al deze bezuinigingen hangt een dure prijs

Volle klassen, geen vervangingen en weinig tijd

Wat betekent tot onze spijt…

 

Minder aandacht voor het individuele kind

We moeten door in haastige sprint

Even een gewoon praatje van alledag

Dit is ook iets ‘wat niet meer zijn mag’

 

Het onderwijs schept dokters, verpleegkundigen,  bouwvakkers en docenten,

Eens zijn we allemaal begonnen als studenten

Elke leerlingen vinden wij sowieso een held

Want zij staan aan het begin van onze maatschappij opgesteld

 

Samen opstaan,  zij aan zij

Niet apart,  maar WIJ!!!!

 

Danique, Carlijn & Dieuwertje

Leerkrachten unit 7&8

 

Terug naar het overzicht

TSO nieuwe schooljaar

TSO nieuwe schooljaar

Let op: TSO nieuwe schooljaar kleine wijziging

Werk in uitvoering; pannakooi ...

Werk in uitvoering; pannakooi en schilderwerk!

Tijdens het afgelopen weekend is er hard gewerkt op de ...

Oproep kandidaten voor ...

Oproep kandidaten voor Oudergeleding  GMR SKOzoK

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van SKOzoK ...